IN - Logotipo Marta Hernández, Catalina Oliver i Antònia Ribas  - Iniciatives d’atenció a la primera infància i les famílies

Introducció

L’associació XIAIF és una entitat sense ànim de lucre, fundada l’any 2001, i formada per professionals de diferents àmbits (psicòlegs, pedagogs, mestres d’educació infantil...). Les experiències professionals dels integrants de l’entitat, en l’àmbit del treball clínic, educatiu i pedagògic, permeten detectar la preocupació de les famílies sobre diversos aspectes, com ara: com han d’educar els fills, com han de relacionar-se amb ells, quin ha de ser el seu rol, etc. Així tinguérem l’oportunitat de percebre la desorientació i inseguretat existents en els pares i mares en general en relació amb les pràctiques educatives, que, d’alguna manera, tenien un impacte en els fills.

Aquestes experiències ens demostraven la necessitat de suport i acompanyament de professionals qualificats envers les famílies. I tot això, lligat amb la manca de programes orientats a la primera infància i família detectada a la nostra comunitat, ens va dur a la creació i el desenvolupament de l’associació.

D’aquest manera, l’objectiu principal de l’entitat és la creació i promoció de programes socioeducatius per a la primera infància i les famílies. Aquest objectiu es tradueix en la posada en marxa de diferents programes que partiren d’uns models teòrics de referència.
Referents importants per a nosaltres varen ser els programes desenvolupats al nord italià com Tempo per le Famiglie (Milà) i els desenvolupats a Catalunya com el Projecte Infància-Família (Barcelona). Ambdós proposaven una metodologia de treball conjunt amb infants i famílies.

Autors com ara Bowlby (2001) i Barudy (2005) també constitueixen referents primordials per a nosaltres, des dels inicis fins ara; així, fent referència a paraules de Barudy: «La felicitat i el benestar d’un infant no són mai efectes de la causalitat (...), ans al contrari, són una producció humana mai purament individual, ni tan sols únicament familiar, sinó l’esforç de la societat en el seu conjunt».

Arran d’aquestes inquietuds i d’un treball de fonamentació teòrica, l’any 2001 es funda l’associació XIAIF i es crea el programa Espai Familiar Camp Redó, de manera experimental amb la col·laboració del Servei d’Infància i Família del Consell de Mallorca i el Centre de Salut del Camp Redó.

Copyright y todos los derechos reservados - ISSN: 1989-0966

Per citar l'article

“Hernández, M., Oliver, C. i Ribas, A.,(2009). Iniciatives d’atenció a la primera infància i les famílies IN. Revista Electrònica d’Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa, V. 2 , n. 1, PAGINES 11-16. Consultado en http://www.in.uib.cat/pags/volumenes/vol2_num1/ribas-hernandez-oliver/index.html en (poner fecha)”