IN - LogotipoRevista Electrònica d'Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa Logotipo ICE
Català Enllaç a la verisó en Català Castellano Enlace a la verisón en Castellano

Revista IN

La revista electrònica IN. Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa, és una revista gratuïta i semestral en format digital que pretén fomentar la publicació d’articles sobre diversos aspectes d’avaluació, investigació i innovació educativa i social.

La revista és iniciativa de l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació) de la Universitat de les Illes Balears i de professionals dels àmbits educatiu i social, que aposten per aprofitar les possibilitats d’Internet i per la creació d’eines com aquesta per fer possible l’intercanvi i la difusió de les propostes teòriques i/o els avenços metodològics en aquests àmbits.

Per dur a terme aquest projecte hem comptat amb la col·laboració d’alguns serveis de la UIB com Edicions UIB i el Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears, qui ens ha aportat el software de gestió de documents Greenstone, que proporciona una nova forma d’organització i gestió de la informació i publicació a Internet.

Encara que neixi en el marc acadèmic universitari, la revista no deixa de mirar cap a la resta de la societat per comprendre la realitat que ens envolta, i treballar amb una gran diversitat de persones que poden aportar coneixements teòrics o pràctics a la nostra tasca d’intercanvi i difusió.

Objecte de la revista

IN. Revista Electrònica d'Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa és una revista electrònica i gratuïta que apareix amb l'objectiu de convertir-se en un canal de difusió i intercanvi dels treballs d'investigació educatius i socioeducatius que es generin tant a l'àmbit acadèmic universitari com a la resta d'àmbits educatius i socials. La revista aprofitarà les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) per a la difusió i l'intercanvi d'articles, però gràcies a la capacitat d'Internet i d'eines com aquesta, a llarg termini, es donarà cabuda a altres formats de difusió de material d'investigacions com ara reportatges o filmacions. A més, la revista pretén disposar d'un fòrum amb l'objectiu que es converteixi en un espai d'intercanvi entre tots els que hi vulguin participar.

La revista tindrà una periodicitat semestral, en un procés continu i dinàmic en què totes les aportacions i tots els suggeriments sobre el funcionament i els aspectes de millora seran benvinguts per la redacció.

Copyright y tots els drets reservats - ISSN: 1989-0966