IN - LogotipoPilar Riera Díaz - El pensamiento de Hannah Arendt, una visión global

Resum

Tal i com anuncia el títol, l’article pretén introduir al lector que no coneix a Hannah Arendt en el seu pensament, a través dels seus temes essencials, introduint l’acció i la política com la dimensió més important de l’acivitat humana, en la mesura que és capaç de crear el món en el que el sentit comú permetrà l’aparició de la llibertat i la responsabilitat; es planteja també, ja dins l’àmbit de la vida contemplativa, on es planteja el judici moral i l’anàlidi de concepte –clau en la nostra autora- de la banalitat del mal, el que obliga a nalitzar el seguiment arendtià del judici a Eichmann i l’anàlisi més general del totalitarisme, fenomen que introduiex les seves arrels i troba la seva explicació en la modernitat. Com a conclusió, s’introduiex la proposta política de la nostra autora, el republicanisme, forma política defençada per la nostra autora en la mesura en que l’acció humana permet arribar al consens.

Paraules clau

Política, Banalitat del mal, Totalitarisme, Acció, Republicanisme

Resumen

Tal como anuncia el título, el artículo pretender introducir al lector que no conoce a Hannah Arendt en su pensamiento, a través de sus temas esenciales, introduciendo la acción y la política como la dimensión más importante de la actividad humana, en la medida en que es capaz de crear el mundo en el que el sentido común permitirá la aparición de la libertad y la responsabilidad; se plantea también, ya en el ámbito de la vida contemplativa, las conexiones entre pensamiento, acción y voluntad, que llevan directamente al ámbito de la moralidad, donde se plantea el juicio moral y el análisis del concepto -clave en nuestra autora- de la banalidad del mal, lo que obliga a analizar el seguimiento arendtiano del juicio a Eichmann y el análisis más general del totalitarismo, fenómeno que hunde sus raíces y halla su explicación en la modernidad. Como conclusión, se introduce la propuesta política de nuestra autora, el republicanismo, forma política defendida por nuestra autora en la medida en que en ella la acción humana permite llegar al consenso.

Palabras clave

Política, Banalidad del mal, Totalitarismo, Acción, Republicanismo.

Copyright y todos los derechos reservados - ISSN: 1989-0966

Per citar l'article

“Riera P. (2011). El pensamiento de Hannah Arendt, una visión global. IN. Revista Electrònica d’Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa, V. 2, n. 2, PAGINES 75-94. Consultado en http://www.in.uib.cat/pags/volumenes/vol2_num2/riera/index.html en (poner fecha)”